Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w części parteru, garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, przy ul. Królowej Jadwigi w Bydgoszczy - instalacje elektryczne i teletechniczne

Rozbudowa i przebudowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Bedoniu-Wsi - instalacje elektryczne i teletechniczne

Budowa hali produkcyjnej z częścią socjalną i infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy istniejącego zakładu produkcyjnego w Toruniu przy ul. Płaskiej - instalacje elektryczne i teletechniczne

Budynek mieszkalny, wielorodzinny nr 8 przy ul. Gryfa Pomorskiego w Bydgoszczy - instalacje elektryczne i teletechniczne

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym na 3 (Szkoła Podstawowa nr 4) w Brodnicy - instalacje elektryczne

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługą w parterze przy ul. ks. gen. W. Kiedrowskiego w Wąbrzeźnie wraz z infrastrukturą techniczną - instalacje elektryczne i teletechniczne

BUDOWA NOWEGO PRZEDSZKOLA „CHATKA PUCHATKA” I ŻŁOBKA W LUBICZU GÓRNYM WRAZ Z WYBURZENIEM STAREGO OBIEKTU ul. Piaskowa 2, Lubicz Górny instalacje elektryczne i teletechniczne

Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 2 z parkingiem podziemnym przy ul.
S. Leszczyńskiego w Bydgoszczy - instalacje elektryczne i teletechniczne