Projekty zrealizowane

Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa w Toruniu - instalacje elektryczne i teletechniczne

Wykonanie kompletnej instalacji zasilania placu budowy przy ul. Fordońskiej 4 w Bydgoszczy

Wykonanie instalacji elektrycznej w kontenerach technologicznych dla agregatów prądotwórczych w Toruniu

Wykonanie robót elektryczny obiektu usługowo-magazynowo-handlowego z wiatą przy ul. Fabrycznej w Bydgoszczy

Wykonanie instalacji elektrycznej na hali dla zasilania urządzeń technologicznych przy ul S. Szymańskiego 8,10 w Toruniu

Wykonanie robót teletechnicznych obiektu usługowo-magazynowo-handlowego z wiatą przy ul. Fabrycznej w Bydgoszczy

Wykonanie robót elektryczny na powierzchni biurowej ALTKOM na kondygnacji +5 budynku biurowego przy ul. Fordońskiej 2 w Bydgoszczy

Wykonanie robót elektryczny na powierzchni biurowej ROTOPINO na kondygnacji +5 budynku biurowego przy ul. Fordońskiej 2 w Bydgoszczy

Wykonanie robót elektryczny na powierzchni biurowej INTERRISK na parterze budynku biurowego przy ul. Fordońskiej 2 w Bydgoszczy

Remont i przebudowa hali sportowej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu - instalacje elektryczne i teletechniczne

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych w salonach sprzedaży JUNAK i GIANT w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 2

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych aranżacji biurowej dla najemcy CIECH w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 2


Instalacje elektryczne i teletechniczne - budowa budynku biurowego dla Nadleśnictwa Jamy gm. Rogóźno

Wykonanie kompleksowych instalacji elektrycznych w ramach budowy hali maszyn rolniczych i Muzeum Techniki Rolniczej w Gronowie

Wykonanie kompleksowych instalacji elektrycznych na kondygnacji +3 w budynku biurowym przy ul. Fordońskiej 2 w Bydgoszczy

Budowa sali sportowej w Szkole podstawowej nr 14 przy ul. Hallera w Toruniu - instalacje elektryczne i teletechniczne

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Leszczyńskiego w Bydgoszczy - instalacje elektryczne i teletechniczne

Budowa zakładu usługowego z częścią biurowo-socjalną w Bydgoszczy przy ul. Wąbrzeskiej - instalacje elektryczne i teletechniczne

Rozbudowę budynku 510 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera o pomieszczenia pod potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Toruniu - instalacje elektryczne

Realizacja parków kieszonkowych przy ul. Szuwarów/Tataraków, ul. Zagonowej/Narcyzowej oraz ul. Strzałowej w Toruniu - oświetlenie terenu